24 25 nisan 2010 smm sınavı duyurusu
24 25 nisan 2010 smm sınavı duyurusu


Ankarada 24-25 nisan 2010 da yapılacak serbest meslek sınavı ile ilgili bir duyuru yayınlanmış.
nerede,saat kaçta,sorular,sınava giriş için gerekli belgeler, sınavak katılacaklarda aranan şartlar hepsi bu duyuruda yazıyor. paylaşalım patlatalım haberi dedik.


24-25/NİSAN/2010 DA YAPILACAK SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU
5531 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞE GİRDİĞİ 08.07.2006 TARİHİNDEN SONRA ORMAN FAKÜLTELERİNDEN MEZUN OLAN VE MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINI BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ ADAY MESLEK MENSUPLARI
İLE SMM SINAVLARINDA BAŞARILI OLAMAYAN ADAY MESLEK MENSUPLARININ DİKKATİNE

6 Mayıs 2009 Tarih ve 27220 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, “ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ” gereğince 24 Nisan 2010 Cumartesi ve 25 Nisan 2010 Pazar günleri Saat:9,30 da başlamak üzere serbest meslek mensupluğu sınavları yapılacaktır.

SINAVA GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE SINAV TAKVİMİ:

1- Yanında mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapılan serbest meslek mensubunca doldurulacak ve 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notunu havi “Tezkiye varakası” 31 Mart 2010 mesai bitime kadar Odaya teslim edilecektir.

2- Cumhuriyet Savcılığından alınmış “Adli Sicil Kaydı” ile yanında mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapılan serbest meslek mensubunca doldurulacak “Mesleki Deneyim Kazanma Tamamlama Belgesi” (EK:10/1) sınav başvuru formuna eklenerek 31 Mart 2010 mesai bitime kadar Odaya teslim edilecektir.

3- Sınav başvuru belgeleri, TEMDEM KURULUNCA 1 Nisan 2010 da incelenecek ve TEMDEM değerlendirme sınavlarına girmeye hak kazanan adaylar 2 Nisan 2010 tarihinde Odanın internet sayfası ve Oda ilan tahtasında duyurulacaktır.

4- TEMDEM değerlendirme sınavları, 08 Nisan 2010 Perşembe günü Saat: 9,30 da Oda genel merkezinde yapılacaktır. Bu sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alınacaktır.

5- TEMDEM sınavında başarılı olan adaylar, sınava gireceği dersler için Odanın belirlediği sınav giderlerini 12 Nisan 2010 Pazartesi gününe kadar Odaya yatıracaklardır.

6- Sınava giriş belgeleri, adaylara 13 Nisan 2010 Salı gününe kadar elden imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

7- Sınavlar 24 Nisan 2010 Cumartesi ve 25 Nisan 2010 Pazar günleri Saat:9,30 da Ankara’da sınav giriş belgesinde yazılı salonda başlayacaktır.

8- Her sınav günü en çok iki oturum yapılacaktır. Bir oturumda en fazla dört dersten sınav yapılacaktır. Sınavlar çoktan seçmeli yazılı test şeklinde yapılacak ve 40 ar soru sorulacaktır. Her bir soru 2,5 puan değerinde olacaktır.

9- Detaylı bilgiler 23 Mart 2010 tarihli ve 27530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aşağıda yer alan sınav duyurusunda bulunmaktadır.


Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU

5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı arı olmak üzere aşağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna göre;

A) SINAVA GİRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını yapmak ve yanında çalıştığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak başarılı olmak koşuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 31 Mart 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.

b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi, ile mesleki deneyim kazanma çalışmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav başvuru formu, 31 Mart 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

c) Sınav başvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 1 Nisan 2010 Perşembe gününe kadar incelenecek ve TEMDEM değerlendirme sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 2 Nisan 2009 Cuma günü duyurulacaktır.

ç) Oda TEMDEM kurulunun 8 Nisan 2010 Perşembe günü Saat: 09.30 da Ankara’da yapacağı mesleki değerlendirme sınavından en az 100 üzerinden en az 60 puan alınacaktır.

d) Sınavlara aşağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir.

1 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve ilk defa sınava girecek adaylar.

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında başarısız olunan konular ile not yükseltilmek istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar

e) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 12 Nisan 2010 Pazartesi gününe kadar yatırılacaktır.

f) Sınav giriş belgeleri adaylara 13 Nisan 2010 Salı gününe kadar imza karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.

d) Serbest meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle sınavlara girilebilecektir.

B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:

a) Sınav günleri: 24 Nisan 2010 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

25 Nisan 2010 Pazar günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav oturumu yapılacaktır.

b) Sınav başlama saati: 09.30

c) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır.

ç) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

d) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

e) Sınav soru sayıs:Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır.

f) Puan durumu:Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilanen duyurulur.Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1 torba çimento kaç kg

Almanyada satılan Türk helal belgeli sucuk markaları

Arşivleme

Daha fazla göster