Tek vazgeçmen gereken Allah
Tek vazgeçmen gereken Allah

Araf suresi 82. Ayeti;
Hâlbuki kavminin cevâbı (alay ederek): “Onları memleketinizden çıkarın! Çünki onlar fazla temizlenen insanlarmış!” demelerinden başka bir şey olmadı.
Körlerin ülkesinde görmek suçtur. Sırtlanların arasında merhamet suçtur. dikkat edin Tayyip, Ak parti veya Türkiye demiyorum hepsi gelip geçici çünkü.

Dikkat edin Tek vazgeçmeniz Gereken Allah diyorum. islam veya müslümanlık demiyorum. Eşi benzeri olmayan, Adaleti , temizliği, kulluğu, iyiliği emreden , akrabalık bağlarını gözetmenizi isteyen akletmenizi ve durmaksızın çalışmanızı isteyen Bir Allah inancı.

Bugün Dünya ya hakim güçlere ve onların Allah tan vazgeçirdiği boynu prangalı ülkelere bakın. polis arabaları lamborghini olan, altın tepsilerde yeyip, altın tuvaletlere sıçan boynu prangalılar bugün saydıklarımı emreden Allah tan vazgeçip sözde medeniyet, avrupalılık, ilericilik, çağdaşlık dünya görüşünü benimsemiştir. Aynen kuranı kerimde boyunları kolları altınlarla dolu aşağılık maymunlar gibi olmuşlardır. dünyanın geçici süsü ile oyalanmaktadırlar.


tek+vazgeçmen+gereken+Allah


tek+vazgeçmen+gereken+Allah

araf suresi “Onlara, deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün, onlara balıklar akın akın gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları gün de gelmezlerdi. İşte böylece biz, yoldan çıkmalarından dolayı onları imtihan ediyorduk.” (163). “İçlerinden bir topluluk: “Allah'ın helâk edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz?” dedi. Dediler ki: “Rabbinize mazeret beyan edebilelim diye bir de sakınırlar ümidiyle (öğüt veriyoruz)” (164). “Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca, biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de, yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık.” (165). “Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara: Aşağılık maymunlar olun! dedik.” (166).
aşağılık+maymunlar


Neden islam demiyorum da Allah diyorum. çünkü asırlar geçtiğini ve islam diye birşey kalmadığını farzetsek ve tıpkı hz. ibrahim gibi yine Akıllı insanların olduğunu ve Aklederek 1 olan Allah a inanan hanif müminler olduğunu düşünsek bunlar yine ona karşı çıkacaklar çünkü 1 olan Allah a iman eden insan şu dünyaya bakıp iyi temiz güzel olan ne varsa onun Allah ın eseri olduğunun Kainattaki adaleti merhameti görür ve Adil temiz ve iyi bir Allah olduğuna inanır. onun bunları boşuna yaratmadığını kavrar yani hesap gününe inanır. bu ise Maddeci, çıkarcı, zevku sefacı nefsani, hayvani yaşamcı görüşe terstir.
insan yeryüzünde Allah ın halifesidir. yani yaratılmış şu alemde Allah ı temsilen ve onun emirlerini yerine getirmek için gönderilmiş aynı zamanda kulluk vazifesi yüklenmiş. en şerefli mahluktur. ama hangi insan?
Mahlukatta Allahın emrettiği şekilde yaşayan , adaletle yöneten, mazlumu koruyan zalime karşı duran temizliğe, akrabalık bağlarına önem veren kısacası ona inanan ve uyan insan!
bugün avrupalılık medeniyet çağdaşlık adı altında insandan istenen herşey aslında Allah ın istediği şeylerden vazgeçmek yani Allahtan vazgeçmek.
zina serbestliği: Akrabalık bağlarını yokedip kim kiminle beraber olmuş, kim kimin oğlu, kim kimin kızı , belki yattığın kişi kardeşindi? kim daha önce kiminle olmuş belli değil nüfüs yok soyadı yok hayvanlar gibi nefsani arzular doğrultusunda birlikte olmaya doğru giden yolun ilk kapısı
güçlü olan hayatta kalsın zayıf olan ölsün: Merhamet mantık dışı bir yaklaşımdır. eğer merhametli davranırsak yaşlılara hastalara güçsüzlere bakmak zorunda kalırız bu ise gereksiz bir yüktür.
Aile kavramı, Merhamet, Adalet ve hesap verme duygusu, çalışma ve üretme, cesaret , onur, haysiyet bunlar hep 1 olan Allah inancından ileri gelen erdemli duygulardır.
Dünya kilise tarafından uydurulmuş ve çeşitli Dünya medeniyetlerine göre optimize edilmiş Çağdaşlık dini ile uyutulmaktadır. Suya sabuna dokunmayan ottan boktan meseleleri tartışarak ömür nesil tüketen, dizilerle filmlerle yanlı haberlerle uyutulan bir müslümanlık.
içki kumar lgbt her türlü fuhşiyat peşinde 3 tanrılı bir hristiyanlık,
Dünya dan habersiz kendi kabuğunda diğer dinler, dinsizler, bölünmüş parçalanmış nesillerce birbiriyle tartışan mezhepler, çalışmayan faizle beslenen ülkeler, karşılıksız yeşil kağıtlar basıp ekonomi büyüten, dünyaya silah satıp "sen arapsın farslı değilsin" "sen kürtsün türk değilsin" "sen afrikalısın arap değilsin" deyip ırkçılık ateşliyle 6 asır kardeşçe yaşamış müslümanları birbirine kırdırtanlar...
bunlar olacak ki ekonomik olarak güç hep ellerinde olsun ve hep uyutanlar, yönetenler olsunlar. karşılarında tek birşey var;
Allah..(Celle Celalehu)
ve yenemiyorlar. kıyamete kadar da yenemeyecekler. Çünkü Allah hikmetle iş görendir. Firavunun sarayında firavunu yıkacak adamı büyütendir. hemde kahinleri doğduğu yılı haber verip tüm erkek bebekleri öldürdükleri bir dönemde.

Dünya ya hakim Nemrud u burnundan içeri giren küçücük bir sinekle askerlerine kafasına odunla vurdurtan , sonunda da kafasını vura vura ölen aciz bir adam olarak canını almıştır.
Bu böyledir. Allah Her zaman Galiptir.

La Galibe illAllah.

Tek vazgeçmen gereken Allah.. vazgeçersen bil ki kolları boyunları değerli takılarla dolu şeref yoksunu aşağılık maymunlardan hiç bir farkın olmaz. haa belki altın takılar olmaz da kolunda milyonluk akıllı saat, elinde milyonluk telefon, boynunda milyonluk kulaklık, altında milyonluk araba olur.
“Ya İslâm'da yükselir, ya inkârda çürürsün Yol burada bitmiyor, gittiğinde görürsün.”
esen kalınYorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

1 torba çimento kaç kg

Almanyada satılan Türk helal belgeli sucuk markaları