namaz kılanlar namaz kılmayı bilmiyor
namaz kılanlar namaz kılmayı bilmiyor


kusura bakmayın böyle başlık koydum ki bu yazıyı namaz kılanlar merak edip okusun.
"neyini bilmiyormuşuz bakalım" diye atlasınlar istedim.
istisnalar kaideyi bozmaz burada yazanları bilenler banim iyi niyetime binaen kusuruma bakmasınlar benim amacım namak kılıpta bunları bilmeyenlere ulaşmak.

NAMAZDA AYAKLAR YERDEN KALKMAZ
Önce camiide çok fazla gördüğüm namazı bozan şeyleri paylaştıktan sonra diğer namazı bozan şeyleri madde madde buraya ekleyeceğim inşallah.


*secdede 2 ayak 1 kez subhanerabbieyala diyecek kadar yerde olmazsa o namaz bozululur.

CEMAATLE NAMAZDA İMAMDAN ÖNCE HİÇBİR RÜKN YAPILMAZ
cemaatle namazda imam ruküya eğilmeden rüküya eğilip doğrulmak veya imam secdeye gitmeden ondan önce secdeye gidip kalkmak namazı bozar.
imam Allahuekber deyip secdeye gittiğinde ondan önce secdeye gitse ama ondan önce secdeden kalkmazsa bu sefer namaz mekruh yani kötü bir namaz olur. aşağıda ki alıntıda da yazıyor zaten.

Mekruh; kerih, çirkin, beğenilmeyen iş demektir.Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek, tahrimen mekruh, müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur. Mekruh olarak kılınan namaz sahih olursa da, sevabı çok az olur.

NAMAZDA ESNEMEK KAŞINMAK NEDİR?
Sual: (Namazda üç kere el kaldırılırsa, namaz bozulur) deniyor. Mesela 1 kere bir yerimizi kaşımak için kaldırdık, bundan sonra 2 kere de esnerken ağzımızı kapamak için kaldırsak namaz bozulur mu?
CEVAP
Eğer bir rükünde ise namaz bozulur. (Rukn, ruku-secde-kıyam-tahiyyat-oturuş- dan her biridir.)

NAMAZDA ÇOK YAPILAN HATALAR (MEKRUHLAR)

1- Namazda tadil-i erkanı terk etmek.
Tadili Erkan namazın rukunlarının hakkını verecek kadar durmak demektir. mesela secdede 3 subhanerabbielâla denecek kadar durmak sonra allahuekber deyip oturduktan sonra 2. secdeye gitmeden en az bir subhanallahilazim denecek kadar sabit oturmak sonra secdeye gitmek.
rukuda 3 subhanerabbiyel azim dedikten sonra semiallahulümen hamide diyerek doğrulup o doğrulmada
"rabbena lekel hamd" diyecek kadar dik durmak yani rukünlar arasında sukunet bulmak bir müddet durmak demektir.

2- Başı döndürüp bakmak.

3- Secdede iki kolu yere döşemek. [Kadınlar döşer.]
erkeklerin dirsekleri secdede iken havada olmalıdır.

4- Başı bir tarafa eğmek.

5- Esnerken ağzı kapatmamak.

6- Özürsüz gözleri yummak.

7- Öndeki safta boş yer varken, geri safta kılmak.
buda çok önemli. arkaya klima vuruyor diye ön safları boş bırakmamak. :)

8- Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak.
evet gençler arkasında canlı resmi bulunan giysilerle geliyorlar arka saftaki insan canlı silueti önünde namaz kılıyor önünde veya arkasında canlı resmi olmamalı

9- Canlı resmi asılı odada namaz kılmak.

10- İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile veya kötü kokulu çorap ile kılmak.

11- Abdest sıkıştırırken kılmak.

12- Tekbir alırken ve teşehhüdde otururken parmakları açık veya kapalı tutmak. [Kendi haline bırakılır. Secdede parmaklar kapalı, rükuda ise açık tutulur.]

13- Secdeye inerken pantolonunu yukarı çekmek.

14- Başı açık kılmak. [Mekke’de, ihramlı iken, namaz baş açık kılınır.]

15- Namazda ağırlığı, bir ayağa çok, diğerine az vermek.

16- İmam namaza durunca, sabahın sünnetini caminin girişinde veya direk arkasında kılmayıp, saf arasında veya başka yerde kılmak. [İmam namaza az sonra duracaksa, öğle, ikindi ve yatsının sünnetlerine durulmaz, hemen imama uyulur.]

17- İmam, açıktan yani sesli okurken Sübhanekeyi okumak.
bak bunu bende yapıyordum öğrendim iyi oldu.

18- Secdeye veya rükuya, imamdan önce başını koymak veya kaldırmak.

19- Çıplak ayakla namaz kılmak. [Şafii’de çıplak ayakla kılınır.]

20- Kolu sığalı veya kısa kollu gömlekle namaz kılmak.
yani kolları sıvalı veya kısa kollu ile kılmak görüyor musunuz olayı..?

21- Sağa-sola eğilmek, sallanmak.

22- Secdede burnu yere değmemek.

23- Secdede bir ayağı kaldırmak. [İki ayak kalkarsa, bazı âlimlere göre namaz bozulur.]

24- Kıyamda okuduğunu rükuda, rükuda okuduğunu kıyamda tamamlamak.

25- Bir rükünde iki defa bir yeri kaşımak. [Bir rükünde, üç defa ayrı kaşımak bozar.]
burada dikkat edilecek bir husus var 1 rükünda (yani ayakta iken veya otururken veya secdede veya rukuuda) 1 defa bir yeriniz kaşındı. 2 defa da esnediniz 3 defa  elleriniz kalkmış olur namazı bozar (yukarda yazıyor.)

26- Namazda 4-5 kişi duyacak kadar yüksek sesli okumak. [Kendi işitmeyecek kadar sessiz okunursa namaz sahih olmaz.]

27- İkinci rekatta, birincide okuduğu âyeti tekrar okumak ondan evvelki bir âyeti okumak. [Unutarak okumak mekruh olmaz.] İkinci rekatta birinciden üç âyet uzun okumak.
Sual: Namazda bir sure atlayarak okumak mekruh mu? Aradaki sure uzun olsa yine mekruh olur mu? Mesela (Vettini)yi, sonra (İnna enzelna)yı okumak mekruh mudur?
CEVAP
Her namazda, ikinci rekatta birinci rekatta okuduğundan üç âyet uzun okumak mekruhtur. İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğundan sonraki bir kısa sureyi atlayarak daha sonrakini okumak da mekruhtur.


Buna göre, (Eraeytellezi)yi birinci rekatta okuyan kimsenin, ikinci rekatta (Kul ya)yı okuması mekruh olur. Çünkü bir küçük sure olan (İnna ateyna) atlanmıştır. (Vettini)den sonra (İnna enzelna)yı okumak mekruh değildir. Çünkü bu iki sure arasında uzun bir sure olan (İkra) diye başlayan sure bulunmaktadır.

sure sırası başlangıçları ile şu şekildedir.;

elemtere-li ilafi-eraeytellezi-inna ateyna-gul yaa eyyuhel kafirun-iza caae-tebbet-gulhuvallahuehad-gul euzubirabbilflelak-nas

yada isimleri ile;
FİL-KUREYŞ-MAUN-KEVSER-KAFİRUN-NASR-TEBBET-İHLAS-FELAK-NAS


bunlara namaz sureleri veya elemtereden aşağısı denir :)
bunlar kısa sureler olduğu için biri bir rekatta okununca diğer rekatta peşindeki atlanarak öbürü okunmaz. ya sıradaki sure okunmalı yada en az iki tane atlanmalıdır.

mesela ilk rekatta fatihadan sonra Maun Suresini okuduk 2. rekatta kevser suresini okuyabiliriz kevser suresini atlayıp kafirun suresini okuyamayız ama kevser ve kafirunu atlayıp nasr suresini okuyabiliriz. yani kısa surelerde tek atlanmaz uzun surelerde atlanabilir çünkü 2. rekatta ilk rekatta okuduğundan 3 ayet daha uzun okumakta mekruhmuş.(yukarda yazıyor)

28- Özürsüz teşehhüdde, sünnete uygun oturmamak. Kıyamda sünnete uygun olarak ayakları dört parmak kadar açmamak. [Şafii’de bir karış kadar açmak sünnettir.]

29- Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak.

30- Farzdan sonra hemen son sünnete kalkmamak. Yahut konuşmak veya bir şey okumak.

31- Namaz kılanın önünden geçmek veya önünden geçilebilecek yere namaza durmak.

32- Namazın sünnetlerinden birini terk etmek. Sünnet iki kısımdır: Birincisi Sünen-i hüda. Bunlar, müekked sünnetlerdir. İkincisi Sünen-i zevaid. Bunlar, müekked olmayan sünnetlerdir.

Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek, tahrimen mekruh olur. Müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur. Müstehabı terk, mekruh olmaz.

Tenzihi mekruh helale, tahrimi mekruh harama yakındır. Mekruh olarak kılınan namaz sahih ise de, sevabı çok az olur. (İmad-ül-islam)

Başı, kolları ve ayakları açık kılmak
Sual: Erkeklerin, baş, kol ve ayakları açık olarak namaz kılmaları mekruh mu?
CEVAP
Evet mekruhtur. Mekruh olan namaz sahih ise de, sevabı olmaz. Bir erkek, namazda başı örtmeye önem vermediği için açık kılarsa, mekruh olur. Namaza önem vermediği için açarsa, kâfir olur. Kendini Allahü teâlâya karşı, küçük göstermek için, başı açık kılmak zarar vermez ise de, yine örtmek efdaldir. Harareti teskin ve rahatlık için açmak da mekruhtur. (Redd-ül-muhtar)

Önemli kimselerin huzuruna çıkan kimsenin şık, temiz elbise giymesi gerekir. Allahü teâlânın huzuruna durulduğu zaman buna daha çok dikkat etmeli, büyüklerin karşısına çıkılamayan elbise ile namaz kılmamalıdır! Kur'an-ı kerimde (Her namaz kılarken, süslü [temiz, sevilen] elbiselerinizi giyiniz) buyuruluyor. (Araf 31)

Peygamber efendimiz başı açık kılmazdı. Sarıkla kılmanın önemini bildirerek buyuruyor ki:
(Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan efdaldir.) [Ebu Nuaym]
Namazda başı hiç olmazsa, herhangi bir renkte olan takke ile örtmelidir!

(Nimet-i İslam)da namazın mekruhlarının onbeşincisinin dipnotunda (Başı açık namaz kılmak mekruhtur) buyuruluyor. 57.sinde de mekruh olduğu yine bildiriliyor. Namazın mekruhlarının onbirincisinde ise, kolları açık namaz kılmanın mekruh olduğu bildiriliyor.

Namaz kılarken düşen başlığı tek el ile alıp giyerek başı örtülü kılması o haliyle kılmasından daha iyidir. (Gurer ve Dürer)

İbni Abidin hazretleri, namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki:
Namazı, nalın veya mest ile kılmak, çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Böylece, Yahudilere uyulmamış olur. Hadis-i şerifte, (Yahudilere benzememek için namazları, nalın [bir cins ayakkabı] ile kılın) buyuruldu. Resulullah ve Eshab-ı kiram, sokakta giydikleri nalın ile kılarlardı. Nalınları temiz idi ve Mescid-i Nebi kum döşeli idi. Kirli nalınla girilmezdi. (Redd-ül-muhtar)


NAMAZI BOZAN ŞEYLER

Namazı bozan şeylerden bazıları şunlardır:
1- Konuşmak.

2- Kendisi işitecek kadar gülmek.

3- Bir farzı terk etmek. [Mesela rükuya varmadan secdeye gitmek]

4- Dünya işi için veya ağrı, üzüntü sebebi ile, yüksek sesle ağlamak.

5- Ah, of diye inlemek, uf diye sıkıntıyı bildirmek. Hasta, elinde olmadan ah, of derse bozulmaz.

6- Özürsüz öksürmek.

7- Ameli kesir. (Bir rükünde, üç kere bir yerini kaşımak veya kapalı kapıyı açmak gibi)

8- Kendi işitemeyecek kadar sessiz okumak.
ben %40 işitme engelliyim benim durumum ne olacak bilmiyorum :)

9- İmamdan ileri durmak.

10- Özürsüz bir saf kadar yürümek.

11- Saçını veya sakalını taramak.

12- Çocuğunu kucaklamak.

13- Bir şey yiyip içmek.

14- Diş arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak.

15- Ağzındaki şekerin lezzetini duyup, suyu boğazına kaçmak.

16- İki eliyle başındaki takkesini çıkarıp giymek. (Namazda iken düşen takkeyi bir el ile almalı, iki el ile de almak bozmaz diyen âlimler vardır.)

17- Özürsüz, göğsünü kıbleden çevirmek.

18- Secdede iki ayağını yerden kaldırmak. (Bozmaz diyenler de vardır. Bir an kalkması bozmaz.)

şöyle bozmaz en az birkez subhanerabbiel âla denecek kadar yere değdi ise bozulmaz. diyenler var.
secdenin başından sonuna iki ayak yerden kesilmişse namazı bozar ona kimse bozmaz demiyor.

19- Kur'anı, manası bozulacak kadar yanlış okumak.

20- Çocuk emzirmek.

21- Başkasının sözü ile yerini değiştirmek.

22- Ceketini giymek.

23- İmamdan başkasının duasına âmin demek.

24- Necasetli yerde durmak veya necasetli yere secde etmek.

25- Bir rükünde, üç kere sübhânallah diyecek kadar avret yeri açılırsa, beden ve elbisede namazı bozacak kadar necaset varsa, aynı imama uymuş olan kadınla yan yana durmuşsa namaz bozulur .

bazılarımızın çok afedersiniz çatalı görünüyor birşey de diyemiyoruz.

26- İmam, bir rükne başlamadan önce, bu rükne başlayıp bitirmek.

yani imam Allahuekber deyip kıyamdan rukuya gidecek adam hoop rukuya gidiyor ve kalkıyor.
olmaaaz.

27- Manayı bozacak şekilde teganni ile okumak. Teganni ile okuyan bir imam arkasında kılınan namazın tekrar kılınması lazımdır. (Halebi)

AYRICA; (ÖNEMLİ)
Sual: Namaz kılarken, bir yazıya bakıp ne olduğu veya saate bakıp kaç olduğu anlaşılınca, namaz mekruh olur mu?
CEVAP
Evet.

NAMAZDA İSTEYEREK GEĞİRMEK
NAMAZA ÇOK DİKKAT EDİN LÜTFEN NAMAZ ALLAH İÇİN KILINIYOR ONUN HUZURUNDA KILINIYOR. BUGÜN PATRONUNUN HUZURUNDA GEĞİREMEYEN KAŞINAMAYAN ADAM NAMAZDA BÖĞÜRÜYOR- HATIR HATIR KAŞINIYOR BU NASIL ALLAH HUZURUNDA OLMA İNANCI "ne yapalım istemeden oldu" deniyor istemeden niçin büyüklerin patronların huzurunda hiç geğirmiyorsun be adam hep namazda mı istemeden geğiriyorsun?
hadi gerçekten istemeden bir anda hork diye geğirenler neyse adam yanıbaşımda durup durup bööooğrk bööork diye defalarca geğiriyor namazda. böyle terbiyezilik Allah'a karşı böyle saygısızlık olmaz ki canım.

etiketler;Namazı Bozan şeyler, Namazın Mekruhları,namazı bozar mı, mekruh mu, pantolonunu yukarı çekmek, ayağını kaldırmak, esnemek,takke takmamak

kaynak:
dinimizislam comYorumlar

Adsız dedi ki…
Çok doğru kardeş.İnsan oğlunun karşısında iki büklüm durupda Allahın huzurunda bukadar gevşek olmaması lazım insanların.

Bu blogdaki popüler yayınlar

Almanyada satılan Türk helal belgeli sucuk markaları

1 torba çimento kaç kg